Nieuws 2012

10/09/2012 Goud van Oud

Het is begin september 2012 als er een verzoekje bij de Stichting binnenkomt of wij mee willen werken aan een “verjaardagsverrassing”.

16/04/2012 Van de bestuurstafel
In de afgelopen jaren hebben verschillende enthousiaste mensen zich als vrijwilliger opgegeven om vervolgens voor lange of korte duur zich in te zetten voor de trein. Zo zijn er vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat door middel van schilderen deze geconserveerd werd, vrijwilligers die zich inzetten bij stichting om ondersteunende taken zoals op de achtergrond organiseren van zaken die nodig zijn en verder nog andere dingen.