RUB 1616

De trein werd voortgedreven met behulp van een Werksppor RUB 1616 motor. Deze leverde een vermogen van 1350kW.Rub