Stuurstand

Het vierde rijtuig is het stuurstandrijtuig. Op het balkon is een toilet, een wasgelegenheid en direct achter de stuurstand een halletje met een toilet en een garderobe. Een slaapgelegenheid met bed en wastafel bevond zich tussen het halletje en de cabine. De inrichting was blauwe bekleding, de wanden waren bewerkt met licht houtkleurige bekleding en de vloerbedekking was donkergrijs.